atšokinėti

atšokinėti
atšokinė́ti 1. iter. dem. atšokti 2: Atšókinėjo popieris, o neseniai klejavau DūnŽ. Mačiau – nuo lubų jau visos lentelės atšokinėję Paį. Rodos, drieka [linų] jau atšokinėjusi, o dar sustatytiems užlis, – bus ligi mieros Žem.intr. slinkti nuo galvos. 2. M, Š, LL122, iter. dem. atšokti 10: Tik atsipūškina, atšokinėja iš upės kumelės LTR(Ukm). 3. intr. didėti, tvinkti (ppr. apie karvės tešmenį); būti atleidžiamam (apie pieną): Maniškės karvės tešmuo jau atšokinė́ja, jau greit teliuosis Ml. Jau atšokinė́ja karvės pienas, greit teliuosis Ml. 4. iter. dem. atšokti 14: Atšokinė́jau aš savo, nebšokinėsu, gana Krš. \ šokinėti; apšokinėti; atšokinėti; įšokinėti; iššokinėti; nušokinėti; pašokinėti; peršokinėti; prašokinėti; prišokinėti; sušokinėti; užšokinėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • atšokinėti — vksm. Tapètai nuo senų, lentẽlės nuo lubų̃ atšokinėjo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apšokinėti — 1. tr. Š, KŽ šokinėjant apeiti: Numirsi, beapšokinės varlės visus tuos tavo piningus Sln. ^ Juoda kalaitė visus kampus apšokinėja (šluota) LTR. 2. iter dem. apšokti 4: Argi viena gali apšokinėt?! Lp. Mes, motriškos, neturam kada i pavalgyti, kol… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšokdinėti — Rdm žr. atšokinėti 3: Mano karvės tešmuoj jau atšokdinėja, gal tuoj bus su teliuku Lš. šokdinėti; atšokdinėti; iššokdinėti; pašokdinėti; užšokdinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšokčioti — K, KŽ žr. atšokinėti 1. šokčioti; apšokčioti; atšokčioti; įšokčioti; iššokčioti; nušokčioti; pašokčioti; paršokčioti; prišokčioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššokinėti — intr. 1. SD1203, LL205, Rtr, NdŽ, Ėr; Ser, KŽ, LTR(Srj) iter. dem. iššokti 1: Negirti iššokinėjo [iš degančio namo], išsisaugojo DūnŽ. Iš pradžių iššokinėjo kažin kokie maži, bet vikri, jauni kareivukai Vaižg. 2. KŽ praleisti bešokinėjant:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušokinėti — iter. dem. nušokti: 1. Š, Rtr, BŽ338, NdŽ, KŽ Plėšikai prijojo tiesiai prie to medžio ir nušokinėjo nuo arklių J.Balč. | prk.: Pasiskundė [skriaudžiamieji] – nū vietų vyrai nūšokinėjo Grd. 2. Jonas išlindo ir kad duos penkiagalviui su savo lazda …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašokinėti — NdŽ 1. SD169, Sut, N, M, Rtr, Š, JV36, KŽ iter. dem. pašokti 1: Pašokinėk po aslą kaip varlė Jnš. Eikite, vaikai, pašokinėti po kiemą DŽ1. Arklys pastaisė [nuo avižų], kap išeina an kiemo, pašokinėt mėgina Lš. Pašokinėk, žirgeli, kad išeitų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peršokinėti — 1. Ser, NdŽ iter. dem. peršokti 1: Paršokinėti pėdas J. 2. iter. dem. peršokti 10: Paršokinėti vakaruškose J. šokinėti; apšokinėti; atšokinėti; įšokinėti; iššokinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prašokinėti — 1. intr. NdŽ praleisti kurį laiką šokinėjant (iš vienos vietos į kitą): Pasinerdavo pempių būriuosin ir bent dvi valandi prašokinėdavo nuo vieno kemso ant kito Vaižg. 2. intr. NdŽ būti įpykusiam, įsikarščiavusiam. 3. intr. prairti, išsileisti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prišokinėti — NdŽ 1. SD150, I, M, KŽ iter. dem. prišokti 1. 2. intr. DŽ1 pakankamai šokinėti. 3. refl. Š, LL294 iter. dem. prišokti 8 (refl.): Privargsti, prisišokinėji su tais darbais DŽ1. šokinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”